Pokal vun dat Rostocker Bäckeramt

Peter Quistorp, Rostock 1635, Sülwer, bäten vergollt, 40 cm hoch

De „Willkamen“ hüürt tau de staatschen Exemplare vun de Gillenpokals in de heile nuurddüütsche Gägend. Besünners schön un riek un figeliensch is de Pokal an de Sieden un an den Faut schmückt.
De Bäckers hüüren tau de Handwarkslüüd in de Stadt, oewer de gaud schnackt wüür und de söcht wüürn. Ümmerhen hebben sei de wichtigst Nahrung makt: dat Brod!
De Pokal is so staatsch, denn dat sall dit ok wiesen, dat sei hohget Anseihn hebben.

Text: S. St.

Dit Utstellungsstück hüürt tau:

Mäkelborg bet 1945

Dat Originalutstellungsstück finnst du hier:

Kulturhistorisches Museum Rostock

Kulturhistorisches Museum Rostock

Kloster zum Heiligen Kreuz
Klosterhof 7
18055 Rostock

kulturhistorisches.museum@rostock.de

www.kulturhistorisches-museum-rostock.de