Läsesticken

dresselt, 15./16.Jh. 6–12 cm lang

Disse lütten Sticken nähmen de Lüüd bi’t Läsen tau Hülp. In de ofteins lütten Handschriften helpt dat, de Zeilen nich tau verlieren. So ward dat Bauk, dat väl wiert is, nich mit de Hänn‘ anfatt‘. Dat kümmt ofteins vör, dat de Sticken an’t Enn mit ein‘ schoen schnäden Hand schmückt sünd.

Text: A. A.

Dit Utstellungsstück hüürt tau:

Mäkelborg bet 1945

Dat Originalutstellungsstück finnst du hier:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de