Brill mit ne ledderne Fassung

Nürnberg?, Anfang vun dat 16. Jh., 9,5 cm lang

Brillen tau dat Läsen sünd vun dat laate Middelöller an bekannt, oewer ‘ne Brill tau köpen, is bannig düer. Disse Brill hüürte woll ‘ne Nonn‘ ut dat Klarissenkloster Ribnitz. Dat kann angahn, dat de Brill beschädigt wüür un denn ünner de Nonnenstäuhl versteckt. Denn de Lüüd glöwten, dat ‘ne Kraft in de Brill sitt, de wunnerwarken kann. Dorüm wullten sei ehr nich wechschmieten. In de Klöster vun de Lüneborger Heid‘ hebben sick so’ne ähnlichen Brillen erhollen.

Text: A. A.

Dit Utstellungsstück hüürt tau:

Mäkelborg bet 1945

Dat Originalutstellungsstück finnst du hier:

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten

Im Kloster 1-2
18311 Ribnitz-Damgarten

verwaltung@deutsches-bernsteinmuseum.de

www.deutsches-bernsteinmuseum.de