360-Grad-Rundümblick stüern

Bild dreihen laten
Bild zoomen

Guiljemus Janßonius: Ierdglobus

Guiljemus Janßonius (vun 1621 an ok Willem Janszoon Blaeu nömt), Ierdglobus, 1618, Dörchmäter: 67,7 cm
Kugel: 8 anmalte Kopperstichen up Pappmaschee, De Infatung üm den Horizont is mit Kalender un ok mit de Diere vun de Stiernteiken, de Ring üm den Meridian is ut Messing