360-Grad-Rundümblick stüern

Bild dreihen laten
Bild zoomen

Standarte, Fahn vun de Schwerin‘schen Friewilligen Jägerregimenter

Sied, Linnen utstickt un anmalt, üm 1813, 59,4 cm lang