360-Grad-Rundümblick stüern

Bild dreihen laten
Bild zoomen

Modell vun de „Michelenborg“

1995, 115 cm wied